‘Healthy Hearing Program’

Daar kan geen oordop tegenop

‘Healthy Hearing Program’

Het Healthy Hearing Program is een preventief gehoorzorgprogramma. Het doel is om het gehoor optimaal te beschermen en te behouden. Om dit te bereiken moet voor elke individuele persoon een actieplan worden opgesteld, dat vier aspecten omvat: blootstelling aan lawaai, gehoor, gehoorbescherming en gedragsverandering.

EU-OSHA riep het Healthy Hearing-programma uit tot een ‘beste praktijk’.

www.hearingcoach.com/nl

Download brochure Healthy Hearing Program