WEBINAR: OTO AKOESTISCHE EMISSIES

Als leverancier van op maat gemaakte gehoorbeschermers streven wij naar het behoud van een goed en gezond gehoor van klanten en medewerkers. Naast kwalitatieve gehoorbescherming is de vroegtijdige detectie van lawaaischade een belangrijk onderdeel van een preventief gehoorzorgtraject.

Daarom sturen we u graag het onderstaande artikel dat verschenen is in AUDINED, een vakblad voor audiciens, genaamd: “Hoorzorg: meer dan het meten van pieptonen”. Zie link: https://ap.lc/oPlE8

Webinar
HearingCoach organiseert op 8 juni een webinar over het gebruik van deze Oto Akoestische Emissies en de mogelijke toepassingen ervan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de relatie gelegd met toondrempelaudiometrie en worden de geheimen van OAEs één voor één onthuld.

Kijk voor meer informatie over het webinar op: www.hearingcoachsoftware.com/news

Webinar